integrering

Integrering

Tiltaket integrering er rettet mot fremmedspråklige som bor i Åsnes kommune. Formålet er å gi språktrening og opplæring i norsk arbeidsliv på en slik måte at det styrker innvandreres mulighet til deltakelse i et ordinært arbeidsliv.

Målgruppe:
Innvandrere bosatt i Åsnes kommune, som deltar på Introduksjonsprogrammet

Varighet:
Varigheten på tiltaket blir vurdert individuelt og er etter avtale med NAV Åsnes.

Antall plasser: 5

Innhold:

  • Hver deltaker får sin egen jobbveileder som er kontaktperson gjennom hele tiltaket.
  • Vi starter med å avdekke interesser og ønske om type jobb.
  • Det kan gjennomføres karriereveiledning ved hjelp av vip24.  Dette betinger noe språkforståelse og alle kan derfor ikke gjennomføre dette ved oppstart.
  • Deltaker får anledning til å utvikle sine karriereferdigheter gjennom deltakelse på jobbsøkerkurs «Finn din Jobb», der vi blant annet tilbyr opplæring i jobbsøkeaktiviteter som CV, søknad, intervju m.m.
  • Deltaker får individuelle motivasjonssamtaler.
  • Ved oppstart vil deltaker få tilrettelagt språkpraksis/arbeidstrening ved en av Atico sine interne arbeidsarenaer med tett oppfølging av jobbveileder fra Atico.
  • Da det er hensiktsmessig vil språkpraksis/arbeidstrening foregå i det ordinære arbeidsmarkedet, med tett oppfølging av jobbveileder fra Atico.
  • Språkpraksis/arbeidstrening starter umiddelbart. Vi vil fra første dag ha fokus på å finne relevant språkpraksisplass, og tar sikte på rask oppstart av ordinær språkpraksis/arbeidstrening.
  • Målet med tiltaket er å forberede deltaker til lønnet arbeid eller utdanning.

Kontakt:

Evelyn Mensi, fag/tiltaksansvarlig
Telefon: 919 01 948

evelyn@atico.no