vekstverket atico

Vekstverket

Formålet med vekstverket er å styrke sosialhjelpsmottakerens muligheter for overgang til arbeid, utdanning eller bli selvforsørget på annen måte enn ved økonomisk stønad.

Målgruppe: Sosialstønadsmottakere som henvises fra NAV Åsnes. Ungdom under 30 år er prioritert i tiltaket. 

Formålet er å styrke den enkelte sosialstønadsmottaker sine muligheter for overgang til arbeid eller utdanning, eller å avklare behovet for andre arbeidsrettede tiltak.

Varighet:
Nav vurderer tiltakets varighet basert på individuelle behov.

Antall plasser: 6-7

Kontakt:

Evelyn Mensi, fag/tiltaksansvarlig
Telefon: 919 01 948

evelyn@atico.no