Arbeid gir en meningsfull hverdag

Vi er en arbeids- og inkluderingsbedrift som produserer kvalitetshåndverk


En aktiv samfunnsaktør i over 25 år.

Atico Solør har i over 25 år arbeidet med å gi mennesker muligheten til å arbeide. Deltagelse i arbeidslivet er en sentral verdi i vårt samfunn. Arbeid har betydning for den enkeltes helse, økonomi, og er med å fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til å mestre eget liv.


Våre tjenester