Arbeidsrettede tiltak

Atico samarbeider med bedrifter på tvers av bransjer og næringer. Vi bistår mennesker ut i arbeidsutprøving og sørger for gode rekrutteringsprosesser gjennom å kartlegge bedriftens behov og presentere aktuelle kandidater.

Atico er en tiltaksarrangør som i samarbeid med NAV arbeider for å hjelpe mennesker som står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb. Gjennom arbeidstrening, arbeidsutprøving og kursing gjør vi dem i stand til å delta i arbeidsmarkedet.

Vår filosofi er at alle mennesker har et behov for å bidra positivt i arbeidslivet og samfunnet og vi jobber aktivt med å styrke den enkeltes kvalifikasjoner og karrieremuligheter.
Vi samarbeider tett med ordinært arbeidsliv, både lokalt og regionalt.

Atico leverer arbeidsrettede tiltak i Glåmdalsregionen, hovedsakelig for kommunene Åsnes, Våler og Grue. Atico hjelper mennesker som står utenfor arbeidslivet tilbake i jobb. Vi har fire ulike tiltak.
I menyen under arbeidsmarkedstiltak finner du mer informasjon om våre tiltak; VTA (Varig tilrettelagt arbeid), AFT (Arbeidsforberedende trening), Vekstverket og Integrering.