Våre produkter og tjenester

Våre produkter og tjenester er knyttet til våre tiltak hvor primæroppgave som er å bidra til en meningsfull hverdag hvor arbeid står i sentrum.

Gjennom attraktive produkter og relevante arbeidsarenaer ønsker vi å fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til å mestre eget liv. For mange kan det være vanskelig å komme inn på arbeidsmarkedet. Det kan være nødvendig med tett, individuell oppfølging underveis, slik at man er forberedt til å mestre de krav og forventninger som kreves i ordinært arbeid.