AFT

AFT

Målet med tiltaket AFT er å utforske dine muligheter for jobb eller utdanning. Hos oss får du hjelp til å få kartlagt dine egne ressurser, samt karriereveiledning og praksis innenfor de typene arbeid du er interessert i.

Målgruppe:
Tiltaket retter seg mot deltakere som trenger å få avklart arbeidsevne og deretter bistås ut i jobb eller utdanning.

Innhold:
Avklare ressurser og yrkesmål, behov for kompetanseheving, få tilbud om basiskompetanse og utvikling av karriereferdigheter.
Tilrettelagt arbeidsutprøving internt ved Atico eller hos eksterne samarbeidsbedrifter innen 1 måned etter oppstart i tiltaket. Det kreves oppstart i arbeidspraksis i ordinær bedrift innen 4 måneder etter oppstart i tiltaket. Jobbsøker tildeles en jobbveileder som gir individuell oppfølging og veiledning gjennom tiltaksperioden.

Varighet:
Inntil 1 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år til. Jobbsøkere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse, kan få varigheten forlenget med ytterligere ett år.

Antall plasser: 20

Kontakt:

Evelyn Mensi, fag/tiltaksansvarlig
Telefon: 919 01 948

evelyn@atico.no