atico vta

VTA

Meningsfylt arbeid med gode kolleger gir økt livskvalitet. Vi gir uføretrygdede muligheten til å jobbe i et miljø med arbeidsglede, givende arbeidsoppgaver og hyggelige kolleger.

Målgruppe:
For personer som er bosatt i Åsnes kommune og som har uføretrygd, eller som i nær fremtid vil få det, og som har behov for tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Innhold:
Målet er å gi et godt arbeidstilbud med tilpassede arbeidsoppgaver og samtidig jevnlig vurdere mulighetene for arbeidsutprøving i det ordinære arbeidsliv, utdanning eller overføring til andre arbeidsrettede tiltak. Det blir kontinuerlig jobbet for å utvikle den enkeltes ressurser gjennom en individuell handlingsplan og tett oppfølging. I tillegg til uføretrygden mottar man motivasjonslønn fra Atico.
Vi har også mulighet til legge til rette for mulighet til å jobbe i ordinær bedrift, med oppfølging av jobbveileder fra Atico.

Varighet:
Tiltaket er uten tidsbegrensning. Det vil være en kontinuerlig vurdering på om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Nyttig å vite:

Du får uføretrygd etter folketrygdloven.

Antall plasser: 25

Hvordan søker du?
Ta kontakt med Nav Åsnes for å få hjelp til å søkes inn til tiltaket, tlf 55 55 33 33

Kontakt:

Evelyn Mensi, fag/tiltaksansvarlig
Telefon: 919 01 948

evelyn@atico.no