om atico

Om Atico Solør

En aktiv samfunnsaktør i over 25 år.

Vi har i over 25 år arbeidet med å gi mennesker muligheten til å arbeide. Deltagelse i arbeidslivet er en sentral verdi i vårt samfunn. Arbeid har betydning for den enkeltes helse, økonomi, og er med å fremme selvstendighet, tilhørighet og evnen til å mestre eget liv.

Av ulike årsaker møter mennesker utfordringer med å nyttiggjøre sine ressurser i arbeidslivet. Gjennom produksjon av varer og tjenester kombinert med metodisk og faglig veiledning, arbeider vi for å styrke den enkeltes kvalifikasjoner og karrièremuligheter.
Våre kunder er store offentlige velferds institusjoner, lokalt næringsliv og private kunder over hele Norge. Vi er samlet over 90 personer i produksjon, veiledning og ledelse.


Åpningstider Atico Solør

Mandag-fredag: 08:00 – 15:30

Lørdag-søndag: Stengt

Åpningstider for SolungMat & The Cakemakers

Mandag-fredag: 10:00 – 16:30

Lørdag: 10:00 – 15:00

Søndag: Stengt


Styret

Styreleder:Gunvald Bysveen
Nestleder:Rolf Gunnar Finsrud
Styremedlemmer:Bjørn Benny Åslie
Tonje K Lillemo
Steinar Kalfoss  (ansattes representant)
Carina Braskerud (vara for ansattes representant)
Observatører i styret:Ordfører i Åsnes kommune, Kari Heggelund
Representant fra Åsnes kommune,  Agnar Holberg

Generalforsamling for Atico AS er Åsnes kommune sin ordfører. I inneværende periode er dette Kari Heggelund.